Mae’r oedolion yn hedfan yn agos i’r ddaear, gan aros yn aml i gymryd neithdar o flodau megis Mieri ac Ysgall. Gellir gwahaniaethu rhyngddi a’r Fritheg Berlog ar sail y perlau gwynnaidd mwy niferus sydd ar du isaf yr adennydd cefn, y sieffrynau duon sydd o gwmpas y perlau allanol, a’r smotyn canolig du sy’n fwy o faint.
Erys y glöyn byw yma’n eang ei ddosbarthiad ac yn niferus mewn mannau yn yr Alban a Chymru, ond mae ei niferoedd wedi gostwng yn arw yn Lloegr.
 

Ceir y rhywogaeth yma yng nghoetiroedd de ddwyrain Lloegr, yng Nghaint, Sussex a Surrey, mae hi wedi cael ei chofnodi’n ddiweddar hefyd ar sawl safle yng ngogledd orllewin Lloegr, ac mae ardal Bae Morecambe yn gadarnle iddi. Mae’n gyfarwydd hefyd yn Swydd Henffordd a Swydd Caerloyw; adroddwyd am ei phresenoldeb yn Swydd Lincoln, ac mae wedi cael ei chofnodi yn y gorffennol mewn sawl sir arall.

The rather bright green caterpillar is marked with black blotches and whitish lateral lines.

Flight Times

Flies from September onwards before hibernating and reappearing in March or April.

Size and Family

 • Family – Noctuidae

 • Medium Sized

 • Wingspan Range – 58-68mm

Conservation Status

 • UK BAP: Listed

 • Priority Species

Caterpillar Food Plants

The caterpillars feed on a variety of plants including dock (Rumex)

One of our more common winter moths, especially during mild spells, and can be found feeding at sallow blossom in early spring

Flight Season

Flies from September through to May.

Size and Family

 • Family – Noctuidae
 • Small Sized
 • Wingspan Range – 28-36mm

Conservation status

 • UK BAP: Not listed
 • Common

Caterpillar Food Plants

Caterpillars feed on the foliage of a range of trees, including birch (Betula) and oak (Quercus).

A variable species but most often encountered as a reddish-brown ground colour with white or orange reniform stigmata. The small 'satellites' either side of the stigma can be obscure, especially in worn individuals.

Adult moths are attracted to sugar and light.

Flight Season

Flies from September through to April in one generation.

A large-winged, sombre-coloured moth, the adults are not readily attracted to light but are frequent at sugar.

Flight Season

Flies from July to August in one generation.

Size and Family

 • Family – Noctuidae
 • Large Sized
 • Wingspan Range – 55-65mm

Conservation status

 • UK BAP: Not listed
 • Local

Caterpillar Food Plants

Caterpillars feed on blackthorn (Prunus spinosa) and other trees and shrubs.

Not found in the UK.

Size and Family

 • Family: Swallowtails
 • Size: Large
 • Wing Span Range (male to female): 70-90mm

Conservation Status

 • Butterfly Conservation priority: N/A                 
 • European Status: Vulnerable

Caterpillar Foodplants

Caterpillars feed on stonecrop (Sedum species)

Habitat

Diverse - rocky and stony places and vineyards in hills and mountains.

Not found in the UK.

Size and Family

 • Family: Nymphalids
 • Size: Medium
 • Wing Span Range (male to female): 35-55mm

Conservation Status

 • Butterfly Conservation priority: Low                    
 • European Status: Not threatened

Caterpillar Foodplants

Caterpillars feed on leaves of the Nettle-tree (Celtis australis)

Habitat

Open light woodland but also shrubs and even urban places

Not found in the UK. There are two forms of this magnificent butterfly - the blue form ilia and the orange-brown form clytie, the latter is more commonly encountered in southern regions of its distribution.

This is a large and distinctive butterfly, even in flight, as the white wing borders are unmistakable. The adults live solitary and, as such, migrate singly rather than in the swarms associated with other migrant species.

Subscribe to Spots